Eleget téve beszámolói kötelezettségünknek tájékoztatjuk Önöket a Makovecz „Mennybemenetel” ökumenikus templom építéséről.

Mivel állami támogatással valósul meg az építkezés, kötelező a közbeszerzés kiírása, az altemplom 4 évvel ezelőtt elkészült kiviteli tervének átdolgozása, valamint a végleges kiviteli tervezés II. ütemének elkészítése. Ezek az előkészületek időt és türelmet igényelnek, ezért csak nyár végén kezdődhet az építkezés, sok-sok rákoskerti lakótársunk örömére. Természetesen, mint minden értékes elgondolásnak akadnak ellenzői is. Számukra, emlékeztetőül, szeretnénk feleleveníteni a közelmúlt történéseit.

Már a múlt század 20-as, 30-as éveiben Rákoskert földbirtokosa, báró Schell Gyuláné, birtokának felparcellázásakor határozta el, hogy a legszebb panorámájú telket egy templom építésének céljára hagyja meg. Terve már nem valósulhatott meg, mert közbeszólt a második világháború, majd az azt követő 45-50 éves kommunista-ateista rendszer. Az évek folyamán, a gombamód szaporodó építkezések ellenére, ez a telek érintetlen maradt, ez a telek nem volt beépíthető!  A rendszerváltás az itt élőkben újra élesztette a lelki, hitélet iránti igényt és már  a 90-es években több száz aláírással nyomatékosítva, kéréssel fordultak az MSZP-s polgármester asszonyhoz, Devánszkiné dr. Molnár Katalinhoz, hogy engedélyezze a templom építését. A városvezető pozitívan viszonyult a kéréshez. Ezután alakult meg 2003-ban a Rákoskerti Templom Alapítvány, s néhány év múlva a telek megkapta a fővárosi átminősítést a beépíthetőségre. Ilyen hosszú kacskaringós történelmi előzmények után természetes volt, hogy a világhírű magyar templomépítőt, Makovecz Imrét kértük fel, hogy tervezze meg a „Mennybemenetel” ökumenikus templomot. Ennek vallási jellegén kívül óriási jelentősége lesz kulturális, egyedi építészeti, idegenforgalmi, műemléki szempontból is. Így a XVII. kerület, Budapest egyik legismertebb és leglátogatottabb kerületévé válik.

Legyünk erre büszkék!

  A „Rákoskerti Templom Alapítvány” alapítói