A Megváltónál különb örömet nem adhat az élet - a bűnnél meg nincs nagyobb baj. Aki az Üdvözítőt várja, nem csalódik. Az Úr a pusztában születik. Számára idegen hely a biztos szállás.

Ezt 2000 éve tudjuk. De nemcsak ott születik, mert jelen van a jó tettben, az igaz szóban: bennünk és közöttünk. És különösképp az eucharisztiában, a szentmisében, melynek helye a fölszentelt szentély. 

2017. október 15-én 11 órakor főpásztorunk Erdő Péter bíboros érsek fölszenteli a Rákoskerti Szent XXIII. János kápolnát.” 

Szőke Lajos plébános

„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” Fil 4, 4-7