A hódító-gyarmatosító tengeri hatalmak kétezer éve  -- az ó-láb vasát, az új-agyagával tapasztva --  a judeo-keresztény kinyilatkoztatást alibi-ként felhasználva építgetik rendszereiket. Ezen az abszolutisztikus vallásszövetségen  – mely az ókortól napjainkig, az emberiség harmadik lázadását „szentesíti” --  magasodik jelenünk global(izmusa): a nyugati, euro-amerikai civilizáció, melyen egyre nehezebben leplezhető repedéseket üt az Igaz Élet és az Igaz Út Krisztusi tanítása. Hogyan is ítélkezhetne akkor a keresztes kétezer év, a félholdas fölött?

Bővebben: Körtánc a fa körül

Távol a gyökér…, hullik az enyészet,
elvész a pompa, s vész az emlékezet,
egy – egy tarka lepke rebben még puhán…
s elrévedezünk az ősz madár dalán,

Bővebben: Már sóhajt az ősz