A Polgári Kör Rákoskerten ma

Helyi újságunk 2017. novemberi számában megemlékezést olvashattunk, hogy 20 éve alakult a Rákoskerti Polgári kör. A múlt után most jöjjön a jelen. Íme, tevékenységünk főbb pontjainak felsorolása, amelyekben én személyesen is részt veszek, mióta a szervezet aktív tagja vagyok.

Egyesületünk működése során az Alapszabály szerinti kiemelt célunk: „Közhasznú tevékenységként a kulturális örökség megóvása, a történelmi múltunk emlékeinek felkutatása és emlékhelyek létesítése, ezzel is támogatva Rákoskert kertvárosi jellegének erősítését a hagyományok ápolásával.”

Tagságunk fontos feladatának tartja a fentieken kívül a településünk közösségének szervezését, a közösségi élet színesítését, élénkítését.

Célunk elérésének érdekében végzett munkánk eredményeként, hacsak az elmúlt tíz évet tekintjük át, az alábbiakat tudjuk felmutatni:

– 2008-ban egy ünnepség sorozattal emlékeztünk meg Rákoskert alapításának 75. évfordulójáról. Ebből az alkalomból helytörténeti kiállítást szerveztünk, egy előadóesten bemutattuk a köztünk élő, illetve a településhez kötődő művészeket és műveiket, valamint kialakítottunk egy díszteret kararai márvány emlékkővel. Abban az évben emlékérmet verettünk, amelyet ünnepélyes külsőségek közepette kiosztottunk az első letelepülő családok képviselőinek.

– Minden évben a Vigyázó Sándor Művelődési házzal közösen megtartjuk a Rákoskert Napja programot, amelyen a település lakóinak nagy tömege szórakozhat – alkalmanként ezer fölötti létszámban.

– Egyik tagtársunk és Rákosmente Önkormányzatának támogatásával felállítottuk Budapest első és máig egyetlen közterületen álló Wass Albert szobrát, ahol minden év februárjában a „Wass Albert Emléknap” keretében megemlékezünk az író és költő halálának évfordulójáról.

– Egy bronztáblát helyeztünk el a vasútállomás épületének falán, a II. világháborúban hadifogságba esettek és a Szovjetunióba elhurcolt rákoskerti áldozatok emlékére.

– Emléktáblát helyeztünk el annak az épületnek a falán, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban a nemzetőrség parancsnoksága székelt.

– 2012-ben felújítottuk a Vida dombon lévő hét méter magas keresztet, mert a felállítása óta eltelt 20 év nagyon megviselte, elkorhadt.

– 2014-ben egy tagtársunk elképzelése valósult meg, Rákosmente önkormányzatával karöltve felállítottuk az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett vértanúknak emléket állító kopjafát a rákoskerti Aradi vértanúk terén.

– 2016-ban felállítottuk Magyarország első és máig egyetlen 1956-os Nemzetőr emlékművét a Kucorgó téren.  Simorka Sándor szobrászművész műve süttői mészkőből készült, Rákosmente egyik kiemelkedő köztéri alkotása lett.

– A Rákoskerti Polgári Kör tagjai rendszeresen részt vesznek nemzeti ünnepeinken, emlékműveket és emléktáblákat koszorúzunk. Március 15-én a Honvédsíroknál, Hősök Napján a rákoskerti vasútállomásnál, a Nemzeti Összetartozás Napján a rákoskeresztúri Országzászlónál, október 23-án a kerületi központi 1956-os emlékműnél és november 4-én az 1956-os Nemzetőrség emlékművénél.

– Minden évben tavasszal és ősszel – a Rákoskerti Művelődési Házzal közösen – kiállítást rendezünk, amelynek célja a köztünk élő hivatásos és amatőr művészek alkotásainak bemutatása, de témája lehet ennél szerteágazóbb is (az 1956-os forradalom és szabadságharc tárgyi emlékei, a távolabbi és közelebbi múltunk használati tárgyai, kézműves babák és hímzések, stb.).

A fenti események komoly lendületet adtak annak, hogy Rákoskert lakói összetartó közösséggé kovácsolódjanak.

Nyílt összejöveteleket rendezünk, amelyen a település lakói tudományos előadásokat hallgathatnak, vagy egyéb szórakoztató rendezvényen vehetnek részt. Évente hat alkalommal, 4000 példányban kiadjuk a Kerti Levél című újságot, amely minden postaládába eljut. Rendszeresen ellátogatunk a szomszédos településekre és kapcsolatot létesítünk a hozzánk hasonló ottani civil szervezetekkel. Évente gazdag programmal, gondosan megszervezett kirándulásaink keretében felkeressük a Kárpát-medence magyarok által lakott, a mai határainkon kívül eső területeit, hogy ezzel is segítsük településünk közösségét az elszakított nemzetrészek kultúrájának megismerésében.

Tagságunk a 20 évvel ezelőtti alapítók számának többszörösére nőtt. Jelenleg 82 rendes és 11 tiszteletbeli tag van sorainkban. Rákosmentén nincs még egy ilyen civil társulás, ahol ennyi ember húz egy irányba és ilyen tevékeny. Ezzel kerületi vezetőink is nagyon tisztában vannak.

Az elmúlt időkig minden évben megünnepelhettük a Rákoskertért díj átadását is. Sajnos erre most már csak kétévente kerülhet sor, mivel a képviselő testület ezt nem szavazta meg, mondván, hogy a többi kerületrészben ilyen kitüntetésre nincs évente jelöltjük. Nálunk viszont több is lenne minden évben…

Rendszeresek a havi találkozóink, évente kétszer ez az összejövetel vendéglátással egybekötött zenés esemény, amelyen alkalmanként közel 100 résztvevő szórakozik. Egész évben rendben tartjuk a Platán soron lévő Jubileumi parkot. Ez különösen ősszel, a lombhullás idején ad nagyon sok munkát, ezért ilyenkor várjuk minden rákoskerti lakos segítségét.

Örömmel írhatok arról is, hogy van bizony már ifjúsági tagozatunk, fiatal tagtársaink elfoglaltságuk mellett önálló feladatokat is vállalnak, és reményeink szerint továbbviszik majd egyesületünk szellemiségét. Bízunk abban, hogy sikerül több hasonlókorú tagot magukhoz vonzani. Nem az a lényeg, hogy milyen korú és világnézetű polgárok vagyunk, hanem az, hogy közösséget alkotunk és végezzük a magunk által kitűzött feladatokat, ebben pedig a kerület vezetősége nagy segítséget nyújt.

Angyal Mária

Kategória: Uncategorized | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.