„Kell ott fenn egy ország…” Szállást kér az Atya, a Fiú és a Szentlélek Rákoskerten

A megkeresztelt katolikus ifjak a bérmálás várva-várt lélekemelő ünnepsége keretében válnak felnőtté. Rákoskert település számára a „felnőtté válást” a 2017. év Pünkösdje hozta el. Az égieket a földdel összekötő rákoskerti templomtorony keresztjén ekkor csillant meg először egy fénysugár, amely a régi remény nem múló lángjaként immár bizonyosságot „égetett” az eddig csupán reménykedő helybeli templomigénylők, a Rákoscsaba-Újtelepi Szt. Erzsébet Plébánia segítő közössége, élén a kápolnaépítés koordinációs feladatait ellátó Szőke Lajos plébános atya és az eddigi adományozók szívébe. A Zrínyi út és Rákoskert sugárút sarkán felépített Szent XXIII. János pápáról elnevezett szentségi katolikus kápolna épülete az ünnepélyes alapkő elhelyezésétől számított egy évre szerkezetkészen áll, hirdeti Isten dicsőségét. A helyi hívők által már a kezdetektől áhított saját Istenházának munkálatai új szakaszba jutottak. Eddig szigorú elszámolással körülbelül 150 millió forintot költöttek el a templomra, melynek nagy többségét főpapunk, Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek atya biztosította. Köszönet és el nem múló hála érte.
Most mi rákoskertiek következünk, akik jó sorsunk, gyógyulásaink, meghallgatott kéréseink, az égiek iránti hálánk, szeretetünk, köszönetünk és tiszteletünk kifejezéseként megnyitjuk pénztárcáinkat, és az adakozás legkülönbözőbb formáiban teljesítjük szívünk és lelkiismeretünk szavát. Még Enzsöl Ellák atya felhívására több százan aláírásunkkal hitelesítettük, hogy áldozatra készen állunk, nem közömbös Isten házának rákoskerti léte és ékessége, megholt szeretteinket, egykor majd magukat is szeretnék helyben nyugalomban tudni, közeli saját templomunkban kívánjuk gyakorolni és megvallani Isten-hitünket, fontos gyermekeink jövőképe, hozzátartozóink lelki gondozása, lelki üdve/üdvünk: most érdemben tehetünk ígéreteink, vágyaink teljesüléséért.
Isten segítségével minden eddigi templomépítő helyi közösség túljutott a kezdeti nehézségeken, így az áldozatvállalás időszakán is. Mindezek esetünkben is szükséges
és elkerülhetetlen állomások ahhoz, hogy az emberi segítség (úgyis, mint természetes lelki igény) parancsának utat engedve, hathatós hozzájárulásunkkal leküzdve a nehézségeket, elkészülő közös „produkciónkra” büszkén tekinthessünk, s azt magunkénak érezhessük. Ahogy korábban elődeink is tették, mutassuk meg mi is, hogy bár nem tekintjük magunkat másoknál különbnek, de alábbvalónak sem. Amit a szülőföldünk, szeretett lakótérségünk, emberi tartásunk és lélekállapotunk megkíván azt mindenkor és most is készek vagyunk megtenni. Az adakozók nevét díszes okiratban, közülük a kiemelkedő adományozók, továbbá a jeles közreműködők nevét a kápolna előterében elhelyezendő márványtáblán örökítjük meg. A helyi önkormányzati képviselőinket, (Dr. Fenke Ferencet, Fohsz Tivadar alpolgármestert, és Hatvani Zoltánt) a rákoskerti és kerületi civil szervezeteket, egyházi közösségeket külön is megszólítjuk, kérjük- az eddigi példás hozzáállásukat megköszönve -, hogy pénzkeretükből, gyűjtéseikből (akár ütemezve) anyagilag is segítsék az itt leírt rákoskerti törekvéseket. Az Önkormányzat által felajánlott járdaépítést és a templom külső megvilágítását izgatottan várjuk és előre is megköszönjük. A beérkező adományok és támogatások állásáról a Kerti Levélben időnként beszámolunk.
A szentségi kápolnánk (kis templomunk) október 15-i felszentelésén kérésemre Dr. Erdő Péter bíboros atya megerősítette, hogy már a következő héttől kezdődően heti gyakorisággal (egyelőre vendég atyák közreműködésével) lesz Rákoskerten szentmise. Ennek meghirdetett időpontja: szombatonként 18 óra. Kiemelt egyházi ünnepeken a szentmisék hirdetésében és a hirdetőtáblán megjelölt időpontokban.
Mi rákoskertiek mindenkinek újra és újra megköszönve az eddigi és a további segítségét, helyi egyház-tanács mielőbbi felállításával szeretnénk segíteni a befejezés, a „belakás” munkálatait. Rálátással, kollektív bölcsességgel, közös felelősséggel kívánjuk végezni a várva-várt kápolnánk fenntartását.
A szombati teltházas (!) esti miséket -Erdő Péter bíboros atya ígéretének megfelelően – felkért olasz eredetű vendég atya végezte. Neki is köszönet. Szívünkbe zártuk őt, várjuk és kérjük, hogy ameddig csak lehet, maradjon velünk.
Bármiféle segítségen és felajánláson túl, urnahely vásárlással is segíthetjük a „félig kész” katolikus kápolna, közösségi hely és urnatemető belsőépítészi és művészeti munkálatainak megvalósulását, berendezési tárgyainak mielőbbi teljes elkészültét és megvásárlását, a félkész liturgikus tér, a hiányzó liturgikus kellékek: fali stációk, a harang, az igényes belső díszítés, gyóntatószék, bútorzat stb. kivitelezését és beszerzését célirányos, ún. pántlikázott pénzfelajánlásokkal is segíthetjük.

(Érdeklődni lehet:  Csomor Tiborné  06 30 997 0951)

Angyalkák, ha Karácsonykor Rákoskerten járnak
Csillagporral szentelik fel szép kis kápolnánkat.
Legyen öröm, legyen ünnep, szívünket járja át a hála
Isten fia megszületett, ég a gyertya lángja…
Áldott, szép karácsonyt!

Bukta Mihály

Kategória: Uncategorized | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.