Irodalom

Versek, novellák, stb. Ezekhez is lehet képet mellékelni.

Szótár

Eufémizmus:  (görög) kellemetlen, vagy rút fogalmaknak enyhébb szóval való kifejezése, szépítés, szépelgés. A magyar médiában általánosan használt álmegoldás azoknak a tényeknek elfedésére, elferdítésére, amelyek társadalmi problémákat, megoldatlan kérdéseket lobbantanának fel. Számtalan esetben találkozhatunk az eufemizmussal, és az adott esetek túlnyomó többségében mindenki tudja, hogy elferdítésről, a valóság elkenéséről, a megoldások elodázásáról van szó. De mivel Pató Pál országában ez így szokás, a dolgot görgetjük magunk előtt. Tehát az eufemizmus egyfajta társadalmi, politikai túlélési tabletta, amit naponta beveszünk. Tüneti kezelés, a bajt nem szünteti meg, sőt mellékhatásként a beteg exitálása várható.

 

Tolerancia: (latin) türelmesség, engedékenység, elnéző magatartás. A tolerancia egy bizonyos fokig civilizált humanizmus, emelkedett tulajdonsága egy embernek, vagy közösségnek, sőt akár egy társadalomnak. Azonban van egy bizonyos pont, amelyen túl a tolerancia átfordul és gyakorlása gyávasággá, ön és közveszélyes önpusztítássá, árulássá, a közjó semmibevételévé, bűnné válik. Háborús állapotokban, népvándorláskor társadalmi kataklizmák idején a tolerancia nevetségessé és veszélyessé, gyakorlása lehetetlenné válik.

A tolerancia alapvetően a békés időszakok szóhasználatához és gyakorlatához tartozik. Létében fenyegetett közösség, nép, kultúra frazeológiájában nem szerepel. A békés időszak és a háborús időszak közötti különbség felfedezése pedig nem olyan hatalmas feladat, hogy azt egészséges életösztönű emberi közösség ne tudná észlelni. Ezért mondta Cromwell: ”Imádkozzál és tartsd szárazon a puskaport!” Az ellenség a toleranciát gyengeségként, gyávaságként értékeli. Ezért a tolerancia túlhajtása egy nép életében a belső kohézió és szolidaritás fellazulását, az élettér elvesztését, önfeladást és végső fokon a nép pusztulását jelenti.

A tolerancia erőltetése és felmagasztalása mindig hátsó szándékot rejt, belső aknamunkát takar, minden társadalmi vonatkozásban. A politikai, vallási, oktatási életben, a kultúrában, a munkakultúrában, az erkölcsökben. A tolerancia határait kijelölni nem egyszerű feladat, hiszen a túlszabályozás, a szigorú megkötések, a drill és a cenzura viszont gátjaivá válhatnak az emberi alkotókészségek, a mobilitás, a vállalkozókedv kiteljesedésének.

Salamon György festőművész